Nasi bibliotekarze

  • Napisane przez 

Ewa Listkowska, dyrektor

Małgorzata Piekutowska
kierownik biblioteki

Monika Mikulska
bibliotekarka

Milena Kordalska
bibliotekarka

Wioletta Guzik
instruktor powiatowy

Elżbieta Goździarska 
pracownik gospodarczy