Usługi

Usługi

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie (PIK) – działa od marca 2014 r. Prowadzi Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz działania edukacyjne i animacyjne, promujące czytelnictwo oraz aktywny udział w życiu kulturalnym społeczności lokalnej (m.in. „Strefa Wymiany Książek”,…