Kim jesteśmy

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie (PIK) – działa od marca 2014 r.  Prowadzi Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz działania edukacyjne i animacyjne, promujące czytelnictwo oraz aktywny udział w życiu kulturalnym społeczności lokalnej (m.in. „Strefa Wymiany Książek”, „Czytanie w plenerze”, „Kino Otwarte”). Do zadań PIK-u należy również prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej i promocja turystyki, a także współpraca z innymi samorządowymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi.

Wkrótce więcej informacji.