Kim jesteśmy

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie (PIK) istnieje od 2014 roku i rozwija się niezwykle prężnie. PIK jest jednostką organizacyjną Powiatu Legionowskiego. PIK prowadzi, określoną Statutem, Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawą o bibliotekach, wszechstronną działalność w obszarze kultury.

Misja PIK koncentruje się wokół rozwijania potrzeb świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze zarówno w tzw. wysokiej, jak i szerokiej oraz zwiększania kompetencji kulturowych mieszkańców powiatu legionowskiego. Ważnym elementem misji jest integracja różnych środowisk łącząca ich zasoby, a także odpowiadająca na potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Do zadań PIK należą działania edukacyjne i animacyjne, promujące czytelnictwo oraz aktywny udział w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, a także współpraca z innymi samorządowymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi.

W ramach Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie działa Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie.

Siedzibą PIK jest miasto Legionowo, a terenem działalności powiat legionowski. Organizatorem PIK jest Powiat Legionowski.

PIK jest czynny w dni powszednie w godzinach 8-16 (wejście z tyłu budynku lub główne wejście w godzinach pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej).