Pracownicy

  • Napisane przez 

Renata Sowińska
dyrektor

Małgorzata Piekutowska
kierownik Biblioteki

Monika Mikulska
bibliotekarka

Bartłomiej Smoleński
bibliotekarz

Paweł Jankowski
specjalista

Katarzyna Pawłowska
animatorka kultury

Elżbieta Goździarska 
pracownik gospodarczy