Pracownicy

  • Napisane przez 

Ewa Listkowska
dyrektor

Małgorzata Piekutowska
kierownik biblioteki

Monika Mikulska
bibliotekarka

Milena Kordalska
bibliotekarka

Wioletta Guzik
instruktor powiatowy

Paweł Jankowski
specjalista

Katarzyna Pawłowska
animatorka kultury

Halina Zbroch
pracownik gospodarczy