Wielkanocne życzenia

Data: 31.03.2023 r., godz. 14.16    79
Pogody, spokoju, energii, życzliwości i miłości...

wielkanocna kartka z zającem, żonkilami i motylem oraz życzeniami:  Zawsze dobrej pogody (zwłaszcza pogody ducha), spokoju (wewnętrznego i tego na zewnątrz), nieprzerwanego nurtu życiowej energii, który wiosną nabiera szczególnego rozpędu, a także, przede wszystkim, życzliwości i miłości ‒ dawanych i otrzymywanych ‒ na każdym kroku  życzy Dyrektor wraz z pracownikami PIK i PBP