Co powie ryba? ‒ w dorzeczu trzech rzek

Liczba odwiedzających: 1030
Operacja „Co powie ryba? ‒ w dorzeczu trzech rzek” jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” i wspierana ze środków Unii Europejskiej oraz ma na celu promocję rybackiego dziedzictwa kulturowego dla obszaru LGD aktywizującą lokalną społeczność poprzez cykl 7 plenerowych wydarzeń kulturalnych realizowanych do dnia złożenia wniosku o płatność. W operacji zakładany jest udział 400 osób.

Projekt zakłada różne wydarzenia plenerowe na terenach rekreacyjnych obszaru LGDZZ odwołujące się do szeroko pojętych tradycji rybackich. W ten sposób promuje walory turystyczne, przyrodnicze i rekreacyjne Jeziora Zegrzyńskiego, ale też terenów zlokalizowanych w obszarze LGDZZ w dorzeczu trzech rzek. 

Projekt ma charakter animacyjny, otwarty, angażujący różne grupy wiekowe, opiera się m.in. na rękodziele. Niektóre działania projektowe odnoszą się wprost do tradycji i kultury rybackiej, a inne pośrednio nawiązują do walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych wykorzystując różne dziedziny sztuki. Ważnym elementem jest także pokazanie przyrody jako inspiracji dla działań twórczych.

Projekt jest realizowany w 2022 roku w różnych lokalizacjach rekreacyjnych obszaru LGD Zalew Zegrzyński.

Działania w ramach projektu "Co powie ryba? - w dorzeczu trzech rzek":

  1. „Wędrujące czytanie” z Witoldem Vargasem [klik],
  2. Festiwal Filmowy im. Andrzeja Kondratiuka [klik],
  3. Noc Sobótki z warsztatami zielarskimi i koncertem muzyki etnicznej w wykonaniu zespołu T/Aboret [klik],
  4. przedstawienie „In Blue” w wykonaniu Teatru Akt [klik],
  5. plenery malarskie [klik],
  6. konkurs fotograficzny „W lustrze rzeki”[klik],
  7. warsztaty familijne propagujące kulturę rybacką [klik]ryba pasek logo.jpg (104 KB)