Dom Kultury+ 2018

Liczba odwiedzających: 864
W 2018 roku Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie uczestniczyła w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 Narodowego Centrum Kultury.

W 2018 roku Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, jako jedna z 50 instytucji kultury w całej Polsce, uczestniczyła w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 Narodowego Centrum Kultury. Dzięki dofinansowaniu w ramach programu zlecono przeprowadzenie minidiagnozy potencjału kulturowego powiatu legionowskiego (raport z badania dostępny jest TUTAJ), a następnie, na podstawie wyników diagnozy utworzono regulamin konkursu dotyczącego inicjatyw i ogłoszono nabór inicjatyw lokalnych pod nazwą „KULTURA? ZróbMY to!”.

[grafika z przedstawionymi pokrótce wynikami diagnozy: Czego potrzebujemy? Integracji, budowania lokalnej tożsamości (kim jesteśmy - my, mieszkańcy tej miejscowości? Co nas wyróżnia? Co nas łączy?), wzmocnienia i wykorzystania potencjału lokalnego ‒ ludzi, przyrody, historii, tradycji. Co mamy? Bogatą historię; piękną przyrodę i krajobrazy; zabytki; instytucje, organizacje, stowarzyszenia, aktywne grupy nieformalne; szlaki turystyczne; twórczych i energicznych mieszkańców.] [grafika-odezwa do mieszkańców powiatu legionowskiego: Masz pomysł na działanie kulturalne, ale nie wiesz, od czego zacząć? KULTURA? ZróbMY to!]

diagnoza-wyciag.jpg (407 KB)                          odezwa2-dk-pik.jpg (415 KB)

Regulamin naboru inicjatyw lokalnych: KLIK

Formularz zgłoszeniowy: KLIK

dk-pik-wyniki.jpg (421 KB)

Jury konkursu wyłoniło 5 inicjatyw do realizacji (jedna z nich, warsztaty ceramiki, powstała w wyniku połączenia dwóch różnych inicjatyw): konkurs „Mały dziennikarz” Marka Dąbrowskiego, „Lecę, bo chcę” Ryszarda Doktora, warsztaty ceramiki „Twój ulubiony kubek” dla seniorów i dla dzieci autorstwa Joanny Jagusiak, Anny Wijatkowskiej i Przemysława Wijatkowskiego, „Granie na polanie” Marii Postrożnej, Barbary Postrożnej, Izy i Jarosława Budzyńskich oraz „Fotografia? Jest FAJNA!” Pawła Horążego, Doroty Milerowicz i Danuty Witkowskiej.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.

Więcej o inicjatywach:

konkurs „Mały dziennikarz”

maly-dziennikarz-w2.jpg (522 KB)

„Lecę, bo chcę”

lece-bo-chce.jpg (818 KB)

warsztaty ceramiki „Twój ulubiony kubek”

ceramika-plakat-seniorzy.jpg (597 KB)   ceramika-plakat-dzieci.jpg (677 KB)

„Granie na polanie”

granie-na-polanie.jpg (650 KB)

„Fotografia? Jest FAJNA!”

plakat_FjestF.jpg (769 KB)   plakat-wystawa-FjestF.jpg (434 KB)