Początek języka za przewodnika


Początek Języka Za Przewodnika
Już wkrótce na teren powiatu legionowskiego zaczną wdzierać się słowa i ich historia, o  których pamiętają nieliczni. Wszystko to za sprawą działań pod hasłem „Początek języka za  przewodnika”, które rozpoczyna Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie.

Celem projektu jest „opanowanie” klatek schodowych, chodników oraz szkół przez  zapomniane słowa i wyrażenia. Podróż w czasie do początków języka polskiego umożliwią: warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w powiecie legionowskim, konkurs na odgadywanie znaczeń zapomnianych słów oraz wykorzystanie QR-kodów, które – umieszczone na plakatach – pomogą wyjaśnić zawiłości polszczyzny.

To także wkroczenie w przestrzeń publiczną ze słowami, które – choć dziś już nie żyją – mają wspaniałą historię.

Całość okrasi spotkanie z językoznawcami, którzy pomogą nam obudzić w odbiorcach projektu miłość do języka. Współorganizatorem działań będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, organizator przewiduje także pozyskiwanie partnerów do realizacji zadania.

Narodowe Centrum Kultury Logo
Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury.

Rozdanie nagród w konkursie "chodnikowym"

We wtorek 5 lipca w PIK-u rozdaliśmy nagrody w tzw. konkursie chodnikowym (więcej o konkursie: http://pik.legionowski.pl/m-projekty/m-ap/m-pjzp/item/293-konkurs.html). Nagrody wręczyli Michał Kobrzyński - członek Zarządu Powiatu, Renata Sowińska - dyrektor PIK-u i Karolina Błaszczak-Modzelewska - koordynator projektu…
  • 0

Podsumowanie projektu "Początek języka za przewodnika"

Półroczny projekt "Początek języka za przewodnika" już za nami. W tym czasie historii języka polskiego przyjrzało się z bliska niemal 500 dzieci, które wzięły udział w warsztatach, zorganizowanych z Miejską Biblioteką Publiczną w Legionowie w: …
  • 0

wyniki KONKURSu

Jury przyznało następujące nagrody:1. miejsce - Maria Dumeradzka 2. miejsce - Anna Grzejszczyk 3. miejsce - Rafał Walczak wyróżnienie - Katarzyna Kostro-OlechowskaJury wzięło pod uwagę poprawność wyjaśnień, ich liczbę, podanie źródeł pod każdym ze słów,…
  • 0

Happening uliczny "Początek języka za przewodnika"

Oto fotorelacja z promocji konkursu "Początek języka za przewodnika", która miała miejsce 6 czerwca. Cóż to takiego znaczy alszbancik, czy uwodziwołek naprawdę kogoś uwodził, a przerzucinóżka przerzucała nogę? Więcej informacji na naszej stronie www.pik.legionowski.pl.Dziękujemy za…
  • 0

Językowy konkurs facebookowy organizowany z "Gazetą Powiatową"

W dniach 1-3 czerwca 2016 r., we współpracy z "Gazetą Powiatową", zorganizowaliśmy szybki konkurs facebookowy, w którym należało przesłać słowo z dzieciństwa, któremu grozi zapomnienie. Przesłane słowa prezentowane były następnie na profilu "Gazety". Główną nagrodę…
  • 0

Warsztaty w szkołach - "Początek języka za przewodnika"

W ramach działań „Początek języka za przewodnika” odbywają się spotkania warsztatowe dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. Z pracownikami miejskiej biblioteki odwiedziliśmy m.in. Zespół Szkół nr 1 w Legionowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2…
  • 0

Spotkanie z dr hab. Agnieszką Frączek

1 czerwca w Bibliotece Miejskiej przy ul. Broniewskiego odbyło się spotkanie z Agnieszką Frączek - doktorem habilitowanym językoznawstwa, wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, a także - autorką książek dla dzieci i popularyzatorką wiedzy o polszczyźnie. Autorka…
  • 0

Namiot

Od XV w. wyraz ten oznaczał przenośne okrycie z tkaniny lub skór, a także zasłonę okalającą łoże (jak podaje Wiesław Boryś), a według Aleksandra Bruecknera także chustę na głowę mężatki. O czymś ‘namiotanym’ można było…
  • 0

Lecą listy z drzew…

Jak podaje Krystyna Długosz-Kurczabowa jeszcze w XIV w. pisano: „A będzie jako drzewo, jeż szczepiono jest podług ciekających wod (…) A list jego nie spadnie” („Psałterz Floriański”). „Drzewa rozkosznym listem okraszono” – pisał autor „Rozmyślania…
  • 0