Dyskusyjny Klub Książki "Ścieżki"


Dyskusyjny Klub Książki "Ścieżki" działa od czerwca 2012 roku.

Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, żeby porozmawiać na temat wybranej wcześniej lektury, najchętniej z zakresu literatury pięknej, także reportażowej i biograficznej. Zasmakuj z nami przyjemności wspólnej lektury i rozmowy!


 

Śladami Iwaszkiewicza - wyjazdowe spotkanie DKK "Ścieżki"

W sobotę 1 października 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Ścieżki”. Tym razem w odmiennej, bo wyjazdowej formule, zatytułowanej „Śladami Iwaszkiewicza”. Klubowicze udali się do Stawiska, miejsca, z którym ten pisarz był…
  • 0