wydarzenia

Kulturalnego 2021!
ŻEBYŚMY WSZYSCY W PRZYSZŁYM ROKU MOGLI WRÓCIĆ Z WIRTUALNEGO ŚWIATA DO SPOTKAŃ NA ŻYWO Z KULTURĄ,

BY W KAŻDY DZIEŃ NOWEGO ROKU DAŁO SIĘ ZNALEŹĆ CZAS NA WŁASNE PASJE I TWÓRCZOŚĆ ORAZ CIEKAWĄ LEKTURĘ.

KULTURALNEGO 2021!