Edukacja regionalna: "Program edukacji regionalnej: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość powiatu legionowskiego"

Data: 22.01.2019 r., godz. 14.15    330
Edukacja regionalna: "Program edukacji regionalnej: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość powiatu legionowskiego"
okladka_program.jpg (250 KB)
 
Otrzymujemy od Was bardzo pozytywne opinie o wydanej przez nas publikacji "Program edukacji regionalnej: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość powiatu legionowskiego". Dziękujemy!
 
Niniejsza publikacja jest próbą zaadaptowania uniwersalnego programu edukacji regionalnej do potrzeb szkół powiatu legionowskiego. Chcielibyśmy, aby stanowiła ona źródło inspiracji dla nauczycieli, uczniów, działaczy społecznych i animatorów kultury.
 
Autorzy przygotowali 26 tematów uwzględniających zagadnienia historyczne, kultury materialnej, nauki, sztuki, przyrodnicze i społeczne dotyczące powiatu legionowskiego. Mamy nadzieję, że zebrany materiał stanie się pożytecznym narzędziem edukacji regionalnej prowadzonej w szkołach. Zawiera on ‒ poza samymi propozycjami lekcji ‒ bogatą bibliografię, przykłady dobrych praktyk i scenariusz gry terenowej. Program został pozytywnie zaopiniowany przez prof. Aleksandra Łuczaka oraz dr. hab. Jacka Szczepańskiego.
 
Osoby zainteresowane lekturą serdecznie zapraszamy do kontaktu: biuro@pik.legionowski.pl, tel. 774 21 44.
 
Publikacja do pobrania: pdf [klik]