ePUAP

Liczba odwiedzających: 793

Adres skrzynki podawczej ePUAP: /piklegionowo

Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem:

http://www.epuap.gov.pl/

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.