O nas

Liczba odwiedzających: 1604
Informacje na temat Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie (PIK) działa od 2014 roku. Jest jednostką organizacyjną Powiatu Legionowskiego i prowadzi ‒ określoną Statutem, Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawą o bibliotekach ‒ wszechstronną działalność w obszarze kultury. W ramach Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie działa Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie.

Do podstawowych zadań Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie należy:

1) prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej,
2) rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców powiatu legionowskiego,
3) współpraca z samorządowymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju kultury.

Misja PIK koncentruje się wokół rozwijania potrzeb świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze zarówno tzw. wysokiej, jak i szerokiej oraz zwiększania kompetencji kulturowych mieszkańców powiatu legionowskiego. Ważnym elementem misji jest integracja różnych środowisk, łącząca ich zasoby, a także odpowiadająca na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Kultura tworzy wspólnotę, a tym samym powoduje identyfikację mieszkańców z miejscem, określa tożsamość i poczucie przynależności. Ważnymi zadaniami w rozwoju oferty programowej PIK są: budowanie oferty kulturalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe, historię regionu i lokalne tradycje; podnoszenie jakości organizowanych wydarzeń; nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami; stałe poszerzanie kręgu odbiorców i uczestników kultury. Inspiracją do rozwoju w obszarze działalności kulturalnej jest dziedzictwo kulturowe regionu połączone z wyzwaniami nowoczesności.

 

Zespół PIK 

Ewa Listkowska (Dyrektor PIK) 

Paweł Jankowski (Specjalista) 

Marlena Dziedzic-Nawrocka (Animatorka kultury)

Katarzyna Pawłowska (Animatorka kultury)                                         

Małgorzata Piekutowska (Kierownik biblioteki)

Monika Mikulska (Bibliotekarka)

Milena Kordalska (Bibliotekarka)

Wioletta Guzik (Instruktor powiatowy)   

Halina Zbroch (Pracownik gospodarczy)                        

 

Dane teleadresowe

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
ul. Sowińskiego 15 
05-120 Legionowo

tel.: +48 22 774-21-44
e-mail: biuro@pik.legionowski.pl

NIP: 536-191-54-79
REGON: 147104576

Numer konta: 04 1050 1012 1000 0090 3031 9322 (ING)

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

Nasi PARTNERZY:

Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. J. Twardowskiego w Jabłonnie
Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie
Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie
Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
Muzeum Historyczne w Legionowie
Ośrodek Kultury w Wieliszewie
Poczytalnia Legionowo

Gmina Jabłonna
Gmina Nieporęt
Gmina Wieliszew
Miasto i Gmina Serock
Miasto Legionowo

Powiat Legionowski 

Fundacja Artystyczna Wylepiarnia
Fundacja „Promień Słońca”
Kino Helios w Legionowie
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy Nieporęt-Pilawa