Konkursy

Konkurs na scenariusz lekcji

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, w ramach realizacji Akademii Edukacji Regionalnej, ogłasza konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji przedmiotowej lub wychowawczej związanej z edukacją regionalną.
Zadanie konkursowe polega na opracowaniu przez nauczyciela scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej dla wybranej grupy wiekowej.
Zwycięski scenariusz zostanie opublikowany w wydawanym przez Towarzystwo Przyjaciół Legionowa oraz Muzeum Historyczne w Legionowie periodyku pt. Rocznik legionowski.
Konkurs jest skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół z terenu powiatu legionowskiego.
Ideą konkursu jest zachęcenie nauczycieli do dzielenia się ciekawymi pomysłami metodycznymi, jak przybliżać wiedzę o regionie.
Organizator konkursu oczekuje na prace innowacyjne w doborze treści, środków dydaktycznych i metod.

Konkurs na scenariusz lekcji - regulamin