„Potencjał kulturowy gmin powiatu legionowskiego” (raport)

Liczba odwiedzających: 223
Raport powstał w ramach programu Domy Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018 Narodowego Centrum Kultury

diagnoza-wyciag.jpg (407 KB)

Przedstawiamy raport, który powstał na potrzeby realizowanego przez nas projektu w ramach programu Domy Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Raport stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych przez Kolektyw Badawczy na terenie powiatu legionowskiego. Głównym celem diagnozy było określenie potencjałów i zasobów kulturowych tego obszaru.

Do pobrania: Raport z diagnozy