Pracownicy

  • Napisane przez 

Ewa Listkowska
dyrektor

Małgorzata Piekutowska
kierownik biblioteki

Monika Mikulska
bibliotekarka

Paweł Jankowski
specjalista

Katarzyna Pawłowska
animatorka kultury

Elżbieta Goździarska 
pracownik gospodarczy